Kategori: VEGAN STRAIGHT EDGE

Bir grup insan Hardline’ın cinselliğe yaklaşımının (“cinsellik yalnızca çocuk dünyaya getirmek içindir”) homofobiye yol açabileceğini düşünüyordu ve bu nedenle bu görüşü benimsemediler. Dolayısıyla vegan ve straight edger olan, ama Hardline’ı tam manasıyla kabul etmeyen bir grup oluştu ve Vegan Straight Edge hareketi ortaya çıktı.

Straight Edge’in Önemi

Ben yeryüzünün ve hayvanların yaşadıkları ve geliştikleri bir dünyada var olmak istiyorum. Irkçılığın olmadığı bir dünyada yaşamak istiyorum. Annelerimizin ve kız kardeşlerimizin sokaklarda veya evlerde tartaklanmadığı bir dünyada yaşamak istiyorum. Tüm masum yaşama saygı duyulan ve kendine zarar verme eylemlerinin gerçekleşmediği, sarhoşluğun mümkün mertebe önüne geçildiği bir dünyada yaşamak istiyorum. Bu amaca uygun olarak Straight Edge’im.

Okumak için tıklayın

Reklamlar

Vegan Straight Edge: Benim İçin Taşıdığı Anlam

Benim tanımımla Vegan Straight Edge şudur: Beslenme şekli ve tüketimde vegan olmanın yanında hayvanların insanlar için değil, kendi otonomileri için var olduğuna duyulan etik inanç. Aynı zamanda sarhoşluğun ve keyfi uyuşturucu kullanımının reddi. Son olarak, tüm biçimleriyle cinsel istismarın karşısında durmak. Tüm bu maddeler kişinin kendisine verdiği, yaşam boyu geçerli olacak sözün maddeleridir.

Okumak için tıklayın