Kategori: VEGANLIK VE DİN

İnsanlara ilk kez hayvan yememelerini öğütleyenler Vedalar gibi kutsal kitaplar, Orfizm gibi gizem dinleri, Pisagorculuk gibi kapalı tarikatlar ve Zerdüşt gibi peygamberlerdi. İbrahimî dinlerin bu konuda farklı olduğunu düşünebilirsiniz; ama gerçekten öyle mi?

Bazı spesifik dinsel geleneklerin (şimdilik yalnızca İslam, Hristiyanlık ve Zerdüştîlik) veganlıkla ilişkisine dair yazılara ek olarak, ana konusu itibariyle teoloji içerisinde sınıflandırılmaya daha uygun iki yazıyı da buraya ekledim (“Veganlık, Ahlak, Tanrı, Din ve Bağnazlık” ve “Tanrı’nın İyi Olmama İhtimali ve Veganlıkla İlgili Endişeler Üzerine”). Zira kişinin takip ettiği dinsel gelenekle veganlık arasında bir çelişki olduğunu düşünmesinin birincil sebebi, Tanrı’nın tabiatını kavrayamamış olmasıdır.

Bir 19’cuyla Veganlık, Mucize ve Demonoloji Tartışması

…Kuran’da yine 19 şifresi olsaydı, ama örneğin tecavüze izin verilseydi, onun kutsal kitap olduğu konusunda muhtemelen kimse ısrar etmezdi. Dolayısıyla ahlaki sezgiler ve tutarlılık (yani mantık) kutsal kitaplardan daha öncelikli kaynaklardır. Zira hangi kitabın kutsal olduğuna ancak ahlaki sezgilerimiz ve mantığımız aracılığıyla kanaat getirebiliriz.

Okumak için tıklayın

Reklamlar

Tanrı’nın İyi Olmama İhtimali ve Veganlıkla İlgili Endişeler Üzerine

“Tanrı bizi savaşlarımızı izlemek, birbirimize yaptığımız kötü şeyleri görmek için yaratmış olamaz mı? Dünyada akıl yönünden en üstün varlık olarak insanı görüyoruz ama bu en üstün varlık bile kötü şeyler yapmaktan ve izlemekten (sonu ölümle biten dövüş müsabakaları gibi) zevk alırken bizden üstün bir varlığın da bundan zevk alabilme ihtimali yok mu?”

Okumak için tıklayın

Veganlık, Ahlak, Tanrı, Din ve Bağnazlık

“Eğer Tanrı yoksa objektif ahlak da olamaz.” beyanıyla ilk karşılaştığımda Tanrı ve objektif ahlak konularında zırcahildim. Bu beyan bana komik ve anlamsız görünmüştü. Bunun “İnsanlar cehennemden korkmazlarsa neden iyi olmak için çaba sarf etsinler ki?” gibilerinden bir argüman olduğunu sanıyordum. Tamamen yanılgı içerisinde olduğumu yaklaşık üç yıl önce farkettim.

Okumak için tıklayın

İslam ve Veganizm

-Bir Müslüman kesinlikle Vegan olabilir, ve en azından Batı’da pek çoğu öyle. Şüphe yok ki tarih boyunca pek çok Müslüman alimi vejetaryendi (örnek vermek gerekirse Rabia). Ve bu yüzyılda bile pek çokları tarafından İslam İnancı’nın reformisti olarak kabul gören ve dünyanın en meşhur Sufi alimlerinden biri olan çağımızın ruhsal direği Bawa Muhaiyaddeen de vejetaryendi.

Okumak için tıklayın